Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Єрмолаєв В. М.

Єрмолаєв Віктор Миколайович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 липня 1957 р. у с. Довгалівка, Балаклійського р-ну Харківської обл. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати і пройшов шлях стажиста-дослідника до професора кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. У 1991–2006 рр. — декан факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції України. У 1988–2002 рр. та 2002–2006 рр. — депутат Харківської обласної ради ІV та V скликань. З 2006 р. – директор Інституту підвищення кваліфікації юридичних кадрів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вищі представницькі органи влади в Україні» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора присвоєне у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України - у 2017 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми витоків народовладдя і представницької влади на Русі, сеймовий досвід українців у вищих представницьких установах Литви та Польщі, Австрії та Австро-Угорщини, Державній Думі царської Росії, історія вищих представницьких органів доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., радянських вищих органів влади; загальні питання історії держави і права України. Автор понад 80 наукових праць, серед яких: «Українські політичні партії. ХІХ — перша половина ХХ століття» (у співавт., 1994), «Місцеве самоврядування в Україні» (у співавт., 1998), «Вибори народних депутатів України у питаннях та відповідях» (у співавт., 1998), «До питання про утворення Державної Думи в Росії» (1994), «Українська Центральна Рада — перший український парламент» (2004), «Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)» (2005), «Історія вищих представницьких органів влади в Україні. Навчальний посібник» (2007), «Деякі проблеми злочину та покарання в Київській Русі» (2007), «Становлення та розвиток вищих представницьких органів влади України» (2008), «Про двопалатний парламент: З історії парламентаризму в Україні» (2010).

Член редколегії наукового видання «Право України». Голова постійної комісії та член Президії Харківської обласної ради.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), Подякою Кабінету Міністрів України (2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net