Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Борисов В. І.

Борисов Вячеслав Іванович

академік-секретар відділення
кримінально-правових наук
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 лютого 1943 р. у м. Волжську Марійської АРСР (Російська Федерація). У 1970 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). У 1970–1973 рр. навчався в аспірантурі цього ж інституту. З 1973 р. до 1995 р. працював у зазначеному закладі, де пройшов шлях від асистента до професора кафедри кримінального права. У 1983–1985 рр. працював викладачем кримінального права та кримінології Аденського університету (Ємен). З 1995 р. працював в Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України): спочатку обіймав посаду начальника Управління планування і координації правових досліджень, а з вересня 1995 р. по травень 2005 р. — директор Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. З травня 2005 р. по червень 2008 р. — професор кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». З червня 2008 р. і до тепер — директор Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України), одночасно — професор кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінальна відповідальність за порушення правил при проведенні будівельних робіт» (спеціальність 12.00.08), у 1993 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Основні проблеми охорони безпеки виробництва в кримінальному законодавстві України» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно в 1995 р. У 1996 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Фахівець у галузі кримінального права з питань відповідальності за порушення правил охорони праці та безпеки робіт у промисловості, сільському господарстві, гірничому та будівельному виробництвах, а також теорії кримінального закону, злочинів проти життя та здоров’я, економічних та службових злочинів, кримінології, міжнародного кримінального права. Опублікував понад 240 наукових праць, серед яких: «Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ» (1977), «Ответственность за нарушение правил техники безопасности на производстве» (1984), «Уголовное право НДРЙ» (у співавт., 1984), «Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации» (у співавт., 1995), «Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми)» (у співавт., 2001), «Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения» (у співавт., 2001), «Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007), «Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008), «Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні» (у співавт., 2004), «Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності)» (у співавт., 2005), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (у співавт., 2005), «Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» (у співавт., 2006), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (у співавт., 2008), «Завдання до контрольних робіт і практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) та методичні рекомендації до їх виконання» (у співавт., 2010), «Організація роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення: науково-практичний посібник» (у співавт., 2010), «Злочини проти правосуддя: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики: монографія» (у співавт., 2010), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 5 (у співавт., 2011), «Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія» (у співавт., 2012).

Є членом Конституційної Асамблеї України. З 1993 р. – дійсний член Академії Інженерних наук України. З 1996 р. – член Координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, вчений секретар (з 2005 р.). З 2000 р. – член Правління Кримінологічної асоціації України. З 2001 р. – член Європейського об`єднання кримінологів. З 2002 р. – член ради Союзу юристів Харківської області. З грудня 2011 р. виконуючий обов`язки академіка-секретаря, а з 5 березня 2012 р. – академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ, ІІ ступенів (2003, 2013), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002, 2011), лауреат Всеукраїнського конкурсу «Юрист року» (2003), нагороджений Почесною грамотою Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (2011), Видатний юрист України (2012).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net