Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Бобкова А. Г.

Бобкова Антоніна Григоріївна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 3 жовтня 1954 р. у смт. Желанне Донецької обл. У 1982 р. закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «правознавство». Трудову діяльність розпочала з 1972 р., працювала на посадах інспектора, старшого інспектора Калінінського (нині — Ворошиловського) районного відділу соціального забезпечення. З 1981 р. і до сьогодні працює в Донецькому державному університеті (нині — Донецький національний університет), спочатку інспектором відділу кадрів, завідувачем навчальної лабораторії кафедри радянського права, старшим викладачем, доцентом, з 1996 р. — завідувачем кафедри господарського права економіко-правового факультету.

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» (спеціальності 12.00.04, 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обрана членом-кореспондентом Української екологічної академії наук у 1995 р. Членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р., дійсним членом (академіком) - у 2013 р.

Напрями наукової діяльності — господарське, екологічне, земельне, аграрне право. Опублікувала понад 170 наукових праць, серед яких: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності: Монографія» (2000), «Рекреаційне право: Навчальний посібник» (1999, 2000), «Хозяйственное право: Учебник» (у співавт., 2002), «Біржове право: Навчальний посібник» (2005), «Правове регулювання в процедурі банкрутства: Навчальний посібник» (2006), «Правовое обеспечение формирования местной политики использования рекреационного потенциала региона» (2002), Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (у співавт., 2008), «Правовое регулирование хозяйственных отношений» (2009) та ін.

Бере активну участь у законотворчій діяльності. Є автором проекту Концепції правового забезпечення рекреаційної діяльності в Україні, законопроектів «Про господарську діяльність у сфері рекреації», «Про пріоритетний розвиток рекреаційного господарства в Україні», «Про рекреаційний фонд України», «Про питну воду», «Про статус міста» та інших. Є членом науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, заступником голови Науково-методичної комісії з права МОН України.

Головний редактор журналу «Правничий часопис Донецького університету», а також член редколегії багатьох фахових видань.

Відмінник освіти України (2011).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net