Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Баулін Ю. В.

Баулін Юрій Васильович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 2 вересня 1953 р. у с. Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської обл. У 1975 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати та обіймав такі посади: асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри кримінального права, заступника декана заочного факультету (за сумісництвом). З 2005 р. по 2008 р. — директор Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. З червня 2008 р. по 2010 р. — суддя Конституційного Суду України, з 2011 р. по березень 2014 р. – заступник Голови Конституційного Суду України. 18 березня 2014 р. Юрій Васильович Баулін обраний Головою Конституційного суду України.

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право громадян на затримання злочинця за радянським кримінальним законодавством» (спеціальність 12.00.08), у 1991 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кримінально-правові проблеми вчення про обставини, що виключають злочинність (суспільну небезпеку і протиправність) діяння» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 1993 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1996 р., а дійсним членом (академіком) — у 2006 р. Заступник академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Досліджує методологічні проблеми кримінального права, проблеми кримінальної відповідальності та її підстав, а також обставини, що виключають кримінальну відповідальність, та підстави звільнення від неї. Опублікував понад 200 наукових праць, серед яких: «Право граждан на задержание преступника» (1986), «Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами» (у співавт., 1988), «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» (1991), «Согласие «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния» (2007), «Кримінальне право України: Загальна частина» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007), «Кримінальне право України: Особлива частина» (у співавт., 2001, 2003, 2004, 2007), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (2003, 2004, 2006), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (у співавт., 2008), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы, в 5 т.» (у співавт., 2011), «Правова система України: історія, стан та перспективи» Т. 5 (2012), «Великий енциклопедичний словник» (у співавт., 2012).

Є членом спеціалізованої вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Заступник голови Редакційної ради «Вісника Конституційного Суду України», член науково-редакційних рад низки видань.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002, 2011), Почесний професор міжнародного Соломонова університету (2003).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net